De live shows

De live shows zijn een uitgebreide en geïntensiveerde versie van de cyclus, die de bezoekers tijdens de tentoonstelling ervaren, waarbij de artiesten gechoreografeerd licht en elektronische muziek in real-time tot leven brengen. Elke liveshow is een unieke ervaring. Bij een liveshow interpreteren de kunstenaars de acht basisemoties in plaats van de vier emoties bij de tentoonstelling. De shows hebben een vaste duur en een dramaturgische ontwikkeling met afwisselend ambient en door muziek gedreven onderdelen. Geen enkele show is te vergelijken.

1 Performance

8 emotions

60 minutes